My work is featured in the HOSPITAL FOR LOVERS show at Raiko Alexiev Gallery!

February 27, 2013 under ART
Union of Bulgarian artists
HOSPITAL FOR LOVERS
01.03.13 – 16.03.13 | Rayko Aleksiev gallery, 125, Rakovsky str., Sofia
Participants from Bulgaria, Austria, Venezuela, Germany, Macedonia, Serbia, Turkey, France, Sweden
Supported by Process Space
Opening reception: March 1, Friday at 18:00
The exhibition HOSPITAL FOR LOVERS was born as an idea after a discussion between artists, doctors, chemists, critics and journalists. Its basic load is this particular statement of drama that often comprehends and conquers us but not only sentiments and love experiences. This idea had attracted 200 authors from ten countries among which there are people with different interests and from different generations. Here we can mention Vyacheslav Zaitsev from Russia, a stylist of Gorbachov and Putin families, Peritsa Donkov, professor of painting from Serbia, Peter Weisman from Sweden, Gonul Nuhoglu from Trkey, Sue Magrini from Germany, Bistra Le Chevallier from France and a whole constellation of  Bulgarian artists such as Zara Aleksandrova, Lyuben Genov, Virginia Pencheva, Katrin Tomova, Penka Mincheva, Dinko Stoev, Rumen Zhekov, Violeta Tanova, Svilen Blazhev and many others.
Twenty percent of the patients in the psychiatric clinics are there because of love experiences. In the normal life the percent of the people in love that need treatment is maybe bigger. It’s about a million people that need a special help to treat their state of love. The theme was touched by philosophers, writers, poets, scientist and etc.

 

DIMITAR GROZDANOV
Съюз на българските художници
БОЛНИЦА ЗА ВЛЮБЕНИ
01.03.13 – 16.03.13 |Галерия Райко Алексиев, ул. Раковски 125, София
Участници от България, Австрия, Венецуела, Германия, Македония, Сърбия, Турция, Франция, Швеция
С подкрепата на Процес Пространство
Откриване: 1 март 2013, 18 ч

 

Изложбата БОЛНИЦА ЗА ВЛЮБЕНИ като идея се роди след дискусия между художници, лекари, химици, критици и журналисти. Нейният основен заряд е онова особено състояние на драматизъм, което често ни обхваща и превзема, а не само сантименти и любовни преживявания. Тази идея привлече около 200 автори от десетина държави, сред които хора с най-разнообразни интереси и от различни генерации. Тук бихме споменали имена като Вячеслав Зайцев от Русия, моделиер на фамилиите Горбачови и Путини, Перица Донков, професор по живопис от Сърбия, Петер Весман от Швеция, Гюнул Нюолу от Турция, Суе Магрини от Германия, Бистра льо Шевалие от Франция и цяло съзвездие български художници, сред които Зара Александрова, Любен Генов, Виргиния Пенчева, Катрин Томова, Пенка Минчева, Динко Стоев, Румен Жеков, Виолета Танова, Свилен Блажев и др.
Преди време, когато замисляхме тази изложба, основните ни поддръжници бяха лекари и колеги. Използваме някои техни размисли, без да ги цитираме поименно, като изразяваме благодарност към всички. Под всички имаме предвид онези над 200 души, които откликнаха.
В интернет публикувах някои текстове, които бяха посрещнати с разбиране. Сред отговорилите имаше и хора, които ми препоръчаха да се лекувам. Благодаря и на тях. Същевременно се извинявам, ако провокациите ми са прозвучали лично. Всъщност има много лично, но не само това беше целта ми.
Двайсет процента от пациентите в психиатричните клиники са там вследствие на любовни преживявания. В нормалния свят процентът на влюбените, които имат нужда от лечение, вероятно е още по-голям. Става въпрос за милиони хора, които имат необходимост от специализирана помощ, която да ги лекува в състоянието им на влюбени. Темата е засягана от много философи, писатели, поети, учени и т.н. За пример бих посочил Данте, Гьоте, Дерида, Фуко, Дюркем, Кундера, Киняр, Зюскинд, Трюфо и др. Проблемът всеки го разбира посвоему, но има и общи характеристики, които позволяват изводи.
Заболяването Любов е включено преди време в международната класификация на болестите. Експерти от Международната здравна организация причисляват любовта към психичните разстройства и там тя е записана под код F63.9. Определена е като разстройство на навиците и влеченията. Експертите я сравняват с обсесивно-компулсивно състояние. Изпитването на любов не е много по-различно от самата лудост. Работи се най-усилено върху превенцията и профилактиката; говори се и за имунизация… Всичко това звучи за незапознатите силно и дори страшно. Но дали е страшно да изпитваш нещо, което изключва всички други усещания, без което не можеш да живееш и което те извежда извън света на материалното? На ядрено-магнитния резонанс се откриват белези на любовта в мозъка. Могат ли обаче медицината и науката в цялост да обяснят явлението. Засега не. Затова и се обръщаме към художниците. Те са от онази част на човечеството, която е най-влюбчива.
Може би „Болница за влюбени” трябва да се преименува на „Болница за щастливи”. Тук парадоксът съвсем се изостря. Една от кореспондентките написа, че е прекалено щастлива, за да участва в „Болницата”. За такъв тип прекаленост може би има други изложби. Във всеки случай д-р Христина Димитрова, която разреши да я цитираме като лекар и като пациент, смята, че профилактиката и опитът са необходими на влюбените. Реализацията е един вид изход, но и тя не е достатъчна. И в този смисъл авторите, направили картини, текстове, видеа, инсталации и т.н., навлизат в реализация. Чрез нея пътят към щастието е обозначен. А от него не трябва да се крием, както и от самото влюбване.
Да си влюбен до неузнаваемост не означава, че не знаеш. Да си влюбен до вманиаченост не значи, че манията не е великолепна. А да си влюбен до разрушителност не изключва съзиданието.
Изложбата включва живопис, рисунка, скулптура, инсталация, фотография, видео, текстове и т.н. Нейната цел е да представи една въображаема реалност, хуманна и жестока, на която сме подвластни всички. Като казваме всички, имаме предвид все пак хората с качества да се влюбват не само в противоположния пол, а и в децата си, предметите, природата, животните, явленията и т.н. Тук не изключваме и различните категории на хомосексуалната и платоничната любов.
Смятаме, че тази изложба ще отвори широко вратите към едни не достатъчно изследвани области на човешката психика и ще провокира дискусии от най-различен тип. Като визия изложбата също е предизвикателна. Защото зад всяко изображение се крие конкретна случка, изживяване и лична биография. Кой как ще разчете посланията, които се съдържат тук, е въпрос на лична способност, на толерантност и до голяма степен на познание.

 

ДИМИТЪР ГРОЗДАНОВ

 

comments: 0 »

New! Download My Portfolio!

February 8, 2013 under ART

You can now download a condensed version of my portfolio in PDF form! Please visit: www.pavlinachakarova.com

 

 

comments: 0 »

Merry Holidays

December 19, 2012 under ART

comments: 0 »

Week of Pavlina Chakarova at Modern Art Gallery in Sofia

November 22, 2012 under ART

 

 

© Pavlina Chakarova

 

© Pavlina Chakarova

 

Catalog of the Modern Art Gallery for the Contemporary Instanbul art fair

 

Pavlina Chakarova (b. 1979) is a visual artist based in Sofia, Bulgaria. She graduated from Sofia University “St. Kliment Ohridski” in 2002 with a degree in German Philology and went on to study BFA with a Major in Photography. She has been exhibited nationally and internationally and has been featured in a number of online and print publications. Her photographs have been shown at the SOFIA ARSENAL – MUSEUM FOR CONTEMPORARY ART (SAMSA) and her work became part of the permanent collection of the Art Colony Galichnik in Macedonia. Recently Pavlina has been nominated for MOST price for Contemporary Bulgarian Art. Pavlina works as a photographer and photo editor and is active mainly in the field of photographs, installations and objects. In 2009 she presented her first solo exhibition “Dream” – photographic installation that reflects together the ongoing time and the eternity – a “game between reality, associations and staging.” In her works she examines the problems of the identity, communication and the interaction between people, refracted through the prism of the subjective and personal sense of symbolism and “aura” of given color. The metaphysical nature is the basis on which the idea for the “Self-portraits” series /pigment print on Hahnemühle Photo Rag Baryta/, developed and rationalized through the usage and decomposition of various colors. She says “In my project I’m working with the colors of my own biofield captured with an aura camera. I believe they represent my state of mind and my personality.” For the author the idea and the creation of “Self-Portraits” is a meditation, it’s a way of self-awareness and natural transition through different influences and concepts that explore similar issues. The image in her photographs has sign character impact and possesses profound suggestiveness. The choice of a given color and the message it directs, interacting with different shapes and volumes is the essence of the accent on which Pavlina Chakarova focuses. “Self-concept”, “Attached”, “Kindred spirits” are synthesized image of her inner world through expressive use of the color and its impact on the viewer. The “Self-abstractions” images picture the movement as a universal means of expression and the horoscope as vehicle of cosmic energies and a modification of the contemporary dance. They examine the transformation of the speech into body movements and its postpeception through non-verbal gestures, interpreted as an act of self-awareness. The objects “Box to increase the level of happiness”, “Super water” and “2012” are like reaching out for another reality and associative perception of colors. They offers an alternative method for achieving an inner harmony. Definitely that what makes the impact is complete is the interaction between colors and shapes and their organic location in space. In her self-portraits, Pavlina uses the expression of color, loaded with deep meanings, associations and perceptions. Each piece of her work has its own sign character. For her, it is of great importance to examine these relationships and their hidden spiritual nature. The visual works that she creates are her very personal sense of freedom, exchange and communication in the world around us.

Diana Draganova – Stier
Curator at the National Art Gallery

 

comments: 0 »

A week of my artworks at the Modern Art Gallery in Sofia /15 – 22.11.2012/

November 14, 2012 under ART

От 15 до 22 ноември Галерията за модерно изкуство представя изкуството на Павлина Чакърова, концептуален артист и фотограф.

Каним ви да се запознаете с артиста отблизо и да научите повече за нейните творчески инспирации и вдъхновение.

 Срещата с Павлина Чакърова е на 15.11.2012 от 18:30 ч., на Оборище 10

 

 „Работя с цветовете на собственото си биополе, документирани с помощта на аура камера. Те манифестират моите душевни състояния и индивидуалност“, казва Павлина.

Проектите на Павлина Чакърова изследват духовната идентичност и дълбочината на човешката душевност като цяло. Водещо в нейните инсталации, обекти и фотографии е      въздействието на цветовете като носители на различни настроения и асоциации.

Творбите й са своеобразен визуален код, който поражда философски размисъл за дълбочината на човешката природа и същност. Плоскостта, върху която развива своята идея за серията „Автопортрети“ и “Автоабстракции” /пигментен отпечатък на Hahnemühle Photo Rag Baryta/, е метафизичната същност, развита и осмислена чрез използването и разлагането на различни цветове.

Официален уебсайт: www.pavlinachakarova.com

comments: 0 »

Watch online the workshop about contemporary art, that I’m part of!

November 14, 2012 under ART

Трима млади творци представят работата си и споделят успешните практики от своя опит в бранша на съвременното изкуство. Това са фотографът Арслан Ахмедов, скулпторът Златин Орлов и концептуалният артист Павлина Чакърова, които се наредиха сред финалистите в първото издание на конкурса за българско съвременно изкуство MOST това лято.

http://video.chivas12.bg/art/

 

comments: 0 »

I’m participating in a workshop about contemporary art at the Modern Art Galley today!

November 7, 2012 under ART

ТЕМАТА ИЗКУСТВО ПРОДЪЛЖАВА С УЪРКШОП НА МЛАДИ АРТИСТИ

След срещата в betahaus Sofia, разговорът ни на тема Изкуство ще продължи с още едно събитие – уъркшоп, на който трима млади творци ще представят работата си и ще споделят успешните практики от своя опит в бранша. Това са фотографът Арслан Ахмедов, скулпторът Златин Орлов и концептуалният артист Павлина Чакърова, които се наредиха сред финалистите в първото издание на конкурса за българско съвременно изкуство MOST това лято. Можете да се запознаете по-отблизо с тях и творчеството им тук. Уъркшопът ще се проведе на 7-ми ноември от 17:30ч. в Галерията за модерно изкуство на ул. „Оборище” 10. Присъединете към нас и младите таланти на тази среща, като предварително заявите присъствие на info@chivas12.bg. Ще можете също така да проследите уъркшопа и на живо в интернет на 

http://www.chivas12.bg/topics/news/6/29.html

comments: 0 »

I’m curating the LOMO exhibition at Atera Print & Gallery tomorrow! The opening reception is at 19 pm, you are all welcome!

October 8, 2012 under ART

 

 

 

 

 


 

 

 

 

comments: 0 »

Installation views from my solo show during the Night of Arts in Stara Zagora

October 2, 2012 under ART

© Pavlina Chakarova

 

© Pavlina Chakarova

 

© Pavlina Chakarova

 

© Pavlina Chakarova

 

© Pavlina Chakarova

 

© Pavlina Chakarova

 

© Pavlina Chakarova

 

© Pavlina Chakarova

 

© Pavlina Chakarova

comments: 0 »

Self-Abstractions during the Night of Arts in Stara Zagora at City Art Gallery!

September 23, 2012 under ART

comments: 0 »