Nathalie Daoust exhibition in Sofia!

May 31, 2011 under ART

Gallery Sklada and Phodar Foundation invite you to visit very intriguing, unusual and provocative collection of photographs of young but well established photographer Nathalie Daoust. The talented Canadian broadens horizons through use of alternative means of expression, 3D imaging and development of her own experimental approach and technology in analog processes.
Nathalie Daoust overcomes the boundary between reality and imaginary worlds. She spent several months in Alpha In – one of the largest “love hotels” in Tokyo, Japan and photographed the working there women surrounded by specialized equipment and dressed in extravagant regalia, selected according to their activity. 3D photographs introduce us to the interiors of the hotel. Challenge to everyone is to go beyond taboos, stereotypes and to explore the universal human desire to escape from reality… in Japanese style.

The opening of the exhibition will be held on June 1 (Wednesday) at 19:00 and the photographs can be examined until 8 June 2011.

Address: Bulgaria, Sofia, Georgi Benkovski 11, floor 4
Hours: Mon-Fri 10:00 to 19:00, Sat 11:00 to 16:00See More

Галерия СКЛАДА и Фондация “Фодар” ви канят да посетите изключително интригуваща, необичайна и провокативна колекция от фотографии на младата, но утвърдена фотографка Натали Дауст. Талантливата канадка разширява хоризонтите чрез употреба на алтернативни изразни средства, 3D изображения и разработка на свой експериментален подход и технология в аналоговите процеси.

Натали Дауст преодолява границата между реалността и въображаемите …светове. Тя прекарва няколко месеца в Alpha In – един от най-големите „хотели за любов“ в Токио, Япония като фотографира работещите жени, обградени от специализирано оборудване и облечени в екстравагантни костюми, подбрани според дейността им. 3D фотографии ни въвеждат в интериорите на хотела. Предизвикателство към всеки е да премине отвъд табутата, стереотипите и да изследва универсалното човешко желание за бягство от реалността… по японски.

Откриването на експозицията ще се състои на 1 Юни (сряда) от 19:00 часа като фотографиите ще могат да бъдат разгледани до 8 Юни 2011г.

Адрес: София, ул. Георги Бенковски 11, ет. 4
Работно време: пн-пт 10:00 – 19:00, сб 11:00 – 16:00

 © Nathalie Daoust

© Nathalie Daoust

comments: 0 »

Coming up in June and July

May 28, 2011 under ART

A Thai Cultural weekend (June 10-12 ) is coming up in Sofia: thai food, traditional music, thai martial arts, painting on silk, miniature masks making and many more…Can’t wait for that!

http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=214508681904477

Next stop - the Sofia Design Week (June 10 – 18): “Design is all around. It is in the toothbrush, in the taps and in the glass of water.” Talks, exhibitions, workshops…

http://edno.bg/en/archives/dami-i-gospoda-sofia-design-week-2011/

And of cource the most important event :) is the second Month of Photography in Sofia with over 30 exhibtions where you can see my solo show “Self-Portraits” at Anima Art Gallery. I’m also taking part in the group exhibition of Contemporary Photography at The Red House with curator Ivaylo Stoyanov and Silvia Ivanova! More info is coming up!

През юни и юли в София!

Фестивал на тайландската култура (10-12 юни) с автентична тайландска кухня, традиционна музика, тайландски бойни изкуства и произведения на художествените занаяти!

http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=214508681904477

За трети път в София – седмица на дизайна под мотото: “Дизайнът е навсякъде. В четката за зъби, кранчето на мивката и чашата с вода!” Изложби, лекции, уоркшопове…

http://edno.bg/en/archives/dami-i-gospoda-sofia-design-week-2011/

И на края, но не на последно място: втори Месец на Фотографията в София, където можете да видите моята самостоятелна изложба “Автопортрети” в галерия Анима Арт! Ще се включа също и в груповата изложба на Съвременна Концептуална Фотография в Червената къща с куратор Ивайло Стоянов и Силвия Иванова. Подробна информация за цялото събитие съвсем скоро!

comments: 0 »

WATER TOWER ART FEST 2011 – CONTEMPORARY ART IN ALTERNATIVE SPACES

May 25, 2011 under ART

An 80 year old water tower in Lozenets, is the starting point and symbol of Bulgaria’s international festival of independent contemporary art – Water Tower Art Fest, taking place for the fifth time this year, from the 24th to the 30th of June.
Water Tower Art Fest is an initiative of IME NGO, a platform created from artists for artists. It has been developed over the years in alternative art spaces – abandoned or underused buildings – across the city of Sofia. The main focus is to delegate art back its social function in examining and re-evaluating the city and its potentials for all of us, through the visionary statements of artists, thinkers and socially engaged people.
This year’s edition includes exhibitions, performances, concerts, movie projections and workshops in five key locations in the center of Sofia – the Water Tower in Lozenets, Roca showroom, the Serdica Basement, the Central Mineral Bath and the Military Museum.
Attending all events is free. This year more than 150 artists, Bulgarian and international, are expected to participate.
For more info on the festival: www.watertowerartfest.com.

СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО В АЛТЕРНАТИВНИ ПРОСТРАНСТВА
24 юни 2011, гр. София – Тазгодишното, пето по ред, издание на независимия арт фестивал Водна кула 2011 ще се проведе традиционно между 24 и 30 юни на пет ключови места в центъра на София: Водна Кула – Лозенец, Подземие Сердика (бивш магазин София), Магазин Рока, Централна минерална баня, Военен музей

…Фестивалът е с разширена програма в сравнение с предишните издания. Проявите ще бъдат мултижанрови, с акценти върху експериментална музика, кино, изобразително и приложно изкуство, видео и инсталации от звук. Основните акценти за 2011 са интерпретации върху темите за качеството на живота в градска среда, екология, неформална арт комуникация, социално ангажиращо изкуство, и пр. Ще бъдат показани инсталации и работи на артисти от цяла Европа, Китай, Израел, Съединени Щати, Бразилия, България и др.
По време на откриването ще има съпътстваща музикална и презентационна програма, както и Фриндж Фест със спектакли и съвременни театрални постановки във Водната кула от 01.07 – 10.07.
Очакват се над 150 участници от цял свят – утвърдени автори в съвременното изкуство. Водна кула арт фест тази година – годината на доброволчеството – се организира от екип, в който участват над 50 доброволци.

comments: 0 »

Snapshots from ROMA – The Road to Contemporary Art at MACRO Testaccio – 8th May 2011

May 14, 2011 under ART

comments: 0 »

A Night of Museums in Bulgaria

May 13, 2011 under ART

 Thousands of cultural institutions across the continent will open their doors for free for the “European Museums Night”. Tomorrow over 60 venues throughout the country are hosting exiting performances and exhibitions. On my list in Sofia are: the “Contemporary Japanese photography” in National Art Gallery, the “In Harmony with Nature” exhibition within the Paper Art Biennial and the “Contemporary Belgian art” in Sofia Art Gallery, “Transgressions” in Credo Bonum Gallery and the “Battle of the Soul” in Anima Art Gallery.

Вечер на музеите в България

 Хиляди културни институции на континента ще отворят врати утре за поредната „Нощ на Музеите в Европа”. В България ще участват общо 60 музеи и галерии. Ето и моите персонални фаворити в София: „Да уловиш духа – съвременна японска фотография” в Националната Художествена Галерия, „Белгийско съвременно изкуство” и изложбата “В хармония с природата” в Софийската градска художествена галерия, ”Трансгресии” в Кредо Бонум и „Борба с душата” в Арт Галерия АНИМА.

comments: 0 »