павлина чакърова фотография


aвтопортрети

автоабстракции

обекти

blog

статииконтакти | cv | en


© 2009 - 2012 Павлина Чакърова. Всички права запазени.снимки ›


Серията “Автопортрети” отразява моите представи за човешката идентичност отвъд границите на физическия свят. Приемам, че нашето тяло е призма, която разлага светлината и акумулира около себе си цветно електричество. Тази еманация (аура) за мен е израз на нематериалната ми същност. В моя проект аз работя с цветовете на собственото си биополе, документирани с помощта на аура камера. Считам, че те манифестират моите душевните състояния и моята индивидуалност. Те са визуални образи на моя вътрешен живот и аз ги интерпретирам свободно в автопортрети. От значение за мен е тяхната символика и въздействие, както и енергийния обмен, който създаваме чрез комуникацията помежду си.