павлина чакърова фотография


aвтопортрети

автоабстракции

обекти

blog

статииконтакти | cv | en


© 2009 - 2012 Павлина Чакърова. Всички права запазени.снимки ›


Проектът „Автоабстракции” разглежда движението като универсално изразно средство и хороскопа като израз на космичните енергии и форма на съвременен танц. Интересувам се от възможностите на превръщането на речта в движения на тялото и неговото поствъзприятие. Използвам планетите и техните позициите в собствената ми астро карта и изобразявам всяка една от тях чрез невербалните жестовете, които интерпретирам като акт на лично себеусещане. В основата им седи евритмията (древния хармоничен танц), създадената през 1912 г. от ментора на абстрактното изкуство Рудолф Щайнер и доразработени от Калоян Петров. Проектът също така е омаж към Едуард Майбридж и поредиците му фотографски снимки, представляващи своеобразни студии на различни етапи от движението.